Personkarakteristik

Karakteristik af hovedperson(er) –bipersoner:

1.      Ydre kendetegn:
·       navn, køn, alder, sprog (dialekt, slang, normal- eller fagsprog), job, sociale forhold, bolig, miljø, familie m.m.
2.      Indre kendetegn:
·       følelser, adfærd, holdninger, personlige egenskaber m.m.
3.      Personernes relationer:
·       til omgivelserne, til sig selv.


Man kan karakterisere personerne på to måder i en tekst: direkte eller indirekte.
1.      Direkte personkarakteristik:
·       alder, udseende, egenskaber, væremåde, holdninger og andres syn på personen beskrives og oplyses direkte i teksten.

2.      Indirekte personkarakteristik:
·       personen karakteriseres gennem dennes adfærd, handlinger og tale, og vi må slutte os til, hvordan denne person så egentlig er.   
Man kan ydermere inddele i to typer personer:

1.      Runde personer:
·       beskrives udførligt, så de til forveksling ligner levende mennesker (nuanceret beskrivelse, både gode og dårlige egenskaber fremstilles)

2.      Flade personer:
·       beskrives meget kort eller som brikker i et handlingsforløb. Fremstår som typer.