Forkortelser

Nedenfor er fagenes forkortelser listet i alfabetisk rækkefølge.

I tabellerne på de øvrige sider og i skolens piece til nye elever er fagenes niveau markeret ved hjælp af store og små bogstaver:
A niveau er 2 store bogstaver fx EN
B niveau er et stort og et lille bogstav fx Ma
C niveau er 2 små bogstaver fx sa.

as  astronomi fy fysik ol oldtidskundskab
bk billedkunst gr græsk ps psykologi
bi biologi hi historie re religion
da dansk id idræt ru russisk
dt datalogi it italiensk sa samfundsfag
dr drama ke kemi sp spansk
en engelsk la latin tk teknikfag
erhvervsøkonomi ma matematik ty tysk
fi filosofi mu musik
fr fransk ng naturgeografi